Yoon Doojoon -- Doojoonie

Hi I'm Dita^^ || Indonesia || Catholic || B2UTY || 4nia || United Cube! || Yoon Doojoon ^^ || Always Dreaming About Doojoon and B2ST ^^

May 20, 2012 1:57 am May 9, 2012 5:58 am 5:49 am
Yoseob: What Can I say? I’m Perfect 

Yoseob: What Can I say? I’m Perfect 

May 8, 2012 11:10 am 10:40 am 10:35 am 10:14 am